Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện «EDIT-Q1» Mau xuyên Tô Đát Kỷ: Nam thần, trêu chọc một cái! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện «EDIT-Q1» Mau xuyên Tô Đát Kỷ: Nam thần, trêu chọc một cái!

Tác giả: MieuBanTu

Đọc Truyện

«EDIT-Q1» Mau xuyên Tô Đát Kỷ: Nam thần, trêu chọc một cái!

➤ Tên Hán Việt: Khoái xuyên Tô Đát Kỷ : Nam thần, liêu nhất cá!

➤ Tác giả: Hương Tiêu Bất Nã Nã

➤ Số chương: 890

❖ Converter: Lacmaitrang

➥ Nguồn convert: TruyenCV

❖ Editor & Bìa: Miêu Bàn Tử

➥ Link edit: Wattpad Miêu Bàn Tử ( Đây là chính chủ. Tất cả những trang còn lại là ăn cắp. )

BẢN CONVERT ĐÃ HOÀN.
ĐÂY LÀ BẢN EDIT CỦA TÔI. MONG QUÝ DỊ KHÔNG NHẦM LẪN NHÉ ❤

▶Ngày đẹp trời đào hố : 11.06.2019
▶Tốc độ lấp hố : lết như sên bò 🐌🐌🐌

Danh sách Chap

GIỚI THIỆU

REVIEW SƯƠNG SƯƠNG

✿ Chương 1 - Vị diện 1 : Kiểm sát trưởng cấm dục

✿ Chương 2

✿ Chương 3

✿ Chương 4

✿ Chương 5

✿ Chương 6

✿ Chương 7

✿ Chương 8

✿ Chương 9

✿ Chương 10

✿ Chương 11

✿ Chương 12

✿ Chương 13

✿ Chương 14

✿ Chương 15

✿ Chương 16

✿ Chương 17

✿ Chương 18

✿ Chương 19

✿ Chương 20

✿ Chương 21

✿ Chương 22

✿ Chương 23

✿ Chương 24

✿ Chương 25

✿ Chương 26

✿ Chương 27

✿ Chương 28

✿ Chương 29

✿ Chương 30

✿ Thông báo

✿ Chương 31

✿ Chương 32

✿ Chương 33

✿ Chương 34

✿ Chương 35

✿ Chương 36

✿ Chương 37

✿ Chương 38

✿ Chương 39

✿ Chương 40

✿ Chương 41

✿ Chương 42

✿ Chương 43

✿ Chương 44

✿ Chương 45

✿ Chương 46

✿ Chương 47

✿ Chương 48

✿ Chương 49

✿ Chương 50

✿ Chương 51 - Vị diện 2 : Tổng giám đốc, nón xanh mang tốt chứ?

✿ Chương 52

✿ Chương 53

✿ Chương 54

✿ Chương 55

✿ Chương 56

✿ Chương 57

✿ Chương 58

✿ Chương 59

✿ Chương 60

✿ Chương 61

✿ Chương 62

✿ Chương 63

✿ Chương 64

✿ Chương 65

✿ Chương 66

✿ Chương 67

✿ Chương 68

✿ Chương 69

✿ Chương 70

✿ Chương 71

✿ Chương 72

✿ Chương 73

✿ Chương 74

✿ Chương 75

✿ Chương 76

✿ Chương 77

✿ Chương 78

✿ Chương 79

✿ Chương 80

✿ Chương 81

✿ Chương 82

✿ Chương 83

✿ Chương 84

✿ Chương 85

✿ Chương 86

✿ Chương 87

✿ Chương 88

✿ Chương 89

✿ Chương 90

✿ Chương 91

✿ Chương 92

✿ Chương 93

✿ Chương 94

✿ Chương 95

✿ Chương 96

✿ Chương 97

✿ Chương 98

✿ Chương 99

✿ Chương 100

✿ Chương 101

❁ Thông báo lịch đăng chương

✿ Chương 102

✿ Chương 103

✿ Chương 104

✿ Chương 105

✿ Chương 106

✿ Chương 107

✿ Chương 108

✿ Chương 109

✿ Chương 110

✿ Chương 111

✿ Chương 112

✿ Chương 113

✿ Chương 114

✿ Chương 115

❖ Chương 116 - Vị diện 3 : Luôn có ái phi ám sát trẫm

❖ Chương 117

❖ Chương 118

❖ Chương 119

❖ Chương 120

❖ Chương 121

❖ Chương 122

❖ Chương 123

❖ Chương 124

❖ Chương 125

❖ Chương 126

❖ Chương 127

❖ Chương 128

❖ Chương 129

❖ Chương 130

❖ Chương 131

❖ Chương 132

❖ Chương 133

❖ Chương 134

❖ Chương 135

❖ Chương 136

❖ Chương 137

❖ Chương 138

❖ Chương 139

❖ Chương 140

❖ Chương 141

❖ Chương 142

❖ Chương 143

❖ Chương 144

❖ Chương 145

❖ Chương 146

❖ Chương 147

❖ Chương 148

❖ Chương 149

❖ Chương 150

❖ Chương 151

❖ Chương 152

❖ Chương 153

❖ Chương 154

❖ Chương 155

❖ Chương 156

❖ Chương 157

❖ Chương 158

❖ Chương 159

❖ Chương 160

❖ Chương 161

❖ Chương 162

❖ Chương 163

❖ Chương 164

❖ Chương 165

❖ Chương 166

❖ Chương 167

❖ Chương 168

❖ Chương 169

❖ Chương 170

❖ Chương 171

❖ Chương 172

▶Chương đặc biệt

❖ Chương 173

❖ Chương 174

❖ Chương 175

❖ Chương 176

❖ Chương 177

❖ Chương 178

❖ Chương 179

❖ Chương 180

❖ Chương 181

❖ Chương 182

❖ Chương 183

❖ Chương 184

❖ Chương 185

❖ Chương 186

❖ Chương 187

❖ Chương 188

❖ Chương 189

❖ Chương 190

❖ Chương 191

❖ Chương 192

❖ Chương 193

❖ Chương 194

❖ Chương 195

🌹Thông báo🌹