Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Tác giả: WheelOfFortuneXVII

Đọc Truyện

▶ Tác giả : Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà
▶ Hán Việt : Pháo hôi tấn cấp kế hoa thư
▶ Tình trạng : Hoàn
▶ Thể loại : ngôn tình, xuyên không, xuyên nhanh HE, cổ đại, cận đại, hiện đại, tương lai, võ hiệp, giới giải trí, dân quốc,...
▶ Số chương : 1422 chương
▶ Convert : Yuuki | wikidich
▶ Editor : Niêm Hoa Nhất Tiếu + Tiểu Hy Hy + Lazi + Mực Một Nắng
▶ Beta-er : Niêm Hoa Nhất Tiếu + Phong Vũ Tuyết Tuyết
▶ Bìa : pinterest
▶ Văn án

Tra nam tra nữ mãnh mẽ lao tới đây đi.
Phong Thất Nguyệt cầm một bao thuốc nổ đứng trên đỉnh núi.
Một đám điểm kinh nghiệm các ngươi. Nhân danh thượng đế, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả.
Xem ta làm sao đánh chết một núi bạch liên hoa, dẫm nát cả biển tra nam, xử đẹp đám lưu manh, đá lũ học bá. Một thân võ nghệ cao cường.
Xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ ủy thác của vật hy sinh, Phong Thất Nguyệt tỏ vẻ: Nhân sinh luôn biến đổi không ngừng như thế đấy.

✒ Editor : Lần đầu tự thân edit một bộ, còn nhiều sai sót, mong được góp ý. Thanks.

📍 Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Đề nghị không mang đi mà không nói không hỏi lấy một lời.

📌 Truyện được đăng duy nhất trên wattpad @WheelOfFortuneXVII.

Danh sách Chap

Thần tuyển giả

Vũ nữ Bách Nhạc môn (1)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (2)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (3)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (4)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (5)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (6)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (7)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (8)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (9)

Vũ nữ Bách Nhạc môn (Hoàn)

Côn đồ đổi đời (1)

Côn đồ đổi đời (2)

Côn đồ đổi đời (3)

Côn đồ đổi đời (4)

Côn đồ đổi đời (5)

Côn đồ đổi đời (6)

Côn đồ đổi đời (7)

Côn đồ đổi đời (8)

Thông Báo 1 📣📣📣

Côn đồ đổi đời (9)

Côn đồ đổi đời (10)

Côn đồ đổi đời (11)

Không Phải Chương Mới

Côn đồ đổi đời (12)

Côn đồ đổi đời (13)

Thông báo 2 🔔🔔🔔

Chương 25. Côn đồ đổi đời (14)

Chương 26. Côn đồ đổi đời (15)

Chương 27. Côn đồ đổi đời (16)

Chương 28. Côn đồ đổi đời (17)

Chương 29. Côn đồ đổi đời (18)

Chương 30. Côn đồ đổi đời (19)

Chương 31. Côn đồ đổi đời (Hoàn)

Chương 32. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (1)

Chương 33. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (2)

Chương 34. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (3)

Chương 35. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (4)

Chương 36. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (5)

Chương 37. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (6)

Chương 38. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (7)

Chương 39. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (8)

Chương 40. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (9)

Chương 41. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (10)

Chương 42. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (11)

Chương 43. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (12)

Chương 44. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (13)

Chương 45. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (14)

Chương 46. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (15)

Chương 47. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (16)

Chương 48. Giấc mông chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (17)

Chương 49. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (18)

Chương 50. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (19)

Chương 51. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (20)

Chương 52. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (21)

Chương 53. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (22)

Chương 54. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (23)

Chương 55. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (24)

Chương 56. Giấc mộng chế tạo mỹ nhân đệ nhất giang hồ (Hoàn)

Thông Báo 3 📢📢📢

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (1)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (2)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (3)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (4)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (5)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (6)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (7)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (8)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (9)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (10)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (11)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (12)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (13)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (14)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (15)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (16)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (17)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (18)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (19)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (20)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (21)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (22)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (23)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (24)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (25)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (26)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (27)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (28)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (29)

Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (Hoàn)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (1)

Thiếu nữ dưới bấu trời u ám (2)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (3)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (4)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (5)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (6)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (7)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (8)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (9)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (10)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (11)

Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (12)