Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Editing~][Khoái xuyên] Boss phản diện đột kích - Quyển 1 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Editing~][Khoái xuyên] Boss phản diện đột kích - Quyển 1

Tác giả: hanthienanh_anhy

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống, phản phái Boss lai tập!

(Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!)

Tác giả: Mặc Linh

Tình trạng: chưa hoàn

Thể loại: Khoái xuyên, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn, hệ thống, ngọt sủng, song khiết, HE

Nguồn: https://book.qidian.com/info/1010360082

Convert: Ánh Nguyệt

Edit: hanthienanh13697

Link truyện trên Wordpress: https://hanthienanh13697.wordpress.com/2017/11/17/khoai-xuyen-khi-boss-phan-dien-dot-kich/

Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn không đem ra ngoài!!!!!


Truyện edit không hoàn toàn đúng 100% so với bản gốc. Tên truyện do mình đặt không bao hàm hết ý nghĩ tên gốc. Truyện edit với mục ích phi lợi nhuận.

Minh Thù bá đạo y hệt chị Sênh trong "Boss là nữ phụ nha". Hai chị đều rất giỏi, ngược tra, phá CP cộng thêm kĩ năng tán "vợ" cực siêu. Bạn nào không thích có thể 'click back'.

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Nữ vương tai tiếng (1)

Chương 2: Nữ vương tai tiếng (2)

Chương 3: Nữ vương tai tiếng (3)

Chương 4: Nữ vương tai tiếng (4)

Chương 5: Nữ vương tai tiếng (5)

Chương 6: Nữ vương tai tiếng (6)

Chương 7: Nữ vương tai tiếng (7)

Chương 8: Nữ vương tai tiếng (8)

Chương 9: Nữ vương tai tiếng (9)

Chương 10: Nữ vương tai tiếng (10)

Chương 11: Nữ vương tai tiếng (11)

Chương 12: Nữ vương tai tiếng (12)

Chương 13: Nữ vương tai tiếng (13)

Chương 14: Nữ vương tai tiếng (14)

Chương 15: Nữ vương tai tiếng (15)

Chương 16: Nữ vương tai tiếng (16)

Chương 17: Nữ vương tai tiếng (17)

Chương 18: Nữ vương tai tiếng (18)

Chương 19: Nữ vương tai tiếng (19)

Chương 20: Nữ vương tai tiếng (20)

Chương 21: Nữ vương tai tiếng (21)

Chương 22: Nữ vương tai tiếng (22)

Chương 23: Nữ vương tai tiếng (xong)

Chương 24: Đồng minh là học sinh cá biệt (1)

Chương 25: Đồng minh là học sinh cá biệt (2)

Chương 26: Đồng minh là học sinh cá biệt (3)

Chương 27: Đồng minh là học sinh cá biệt (4)

Chương 28: Đồng minh là học sinh cá biệt (5)

Chương 29: Đồng minh là học sinh cá biệt (6)

Chương 30: Đồng minh là học sinh cá biệt (7)

Chương 31: Đồng minh là học sinh cá biệt (8)

Chương 32: Đồng minh là học sinh cá biệt (9)

Chương 33: Đồng minh là học sinh cá biệt (10)

Chương 34: Đồng minh là học sinh cá biệt (11)

Chương 35: Đồng minh là học sinh cá biệt (12)

Chương 36: Đồng minh là học sinh cá biệt (13)

Chương 37: Đồng minh là học sinh cá biệt (14)

Chương 38: Đồng minh là học sinh cá biệt (15)

Chương 39: Đồng minh là học sinh cá biệt (16)

Chương 40: Đồng minh là học sinh cá biệt (17)

Chương 41: Đồng minh là học sinh cá biệt (18)

Chương 42: Đồng minh là học sinh cá biệt (19)

Chương 43: Đồng minh là học sinh cá biệt (20)

Chương 44: Đồng minh là học sinh cá biệt (21)

Chương 45: Đồng minh là học sinh cá biệt (22)

Chương 46: Đồng minh là học sinh cá biệt (23)

Chương 47: Đồng minh là học sinh cá biệt (24)

Chương 48: Đồng minh là học sinh cá biệt (25)

Chương 49: Đồng minh là học sinh cá biệt (26)

Chương 50: Đồng minh là học sinh cá biệt (27)

Chương 51: Đồng minh là học sinh cá biệt (28)

Chương 52: Đồng minh là học sinh cá biệt (29)

Chương 53: Đồng minh là học sinh cá biệt (xong)

Chương 54: Thần y khuynh thành (1)

Chương 55: Thần y khuynh thành (2)

Chương 56: Thần y khuynh thành (3)

Chương 57: Thần y khuynh thành (4)

Chương 58: Thần y khuynh thành (5)

Chương 59: Thần y khuynh thành (6)

Chương 60: Thần y khuynh thành (7)

Chương 61: Thần y khuynh thành (8)

Chương 62: Thần y khuynh thành (9)

Chương 63: Thần y khuynh thành (10)

Chương 64: Thần y khuynh thành (11)

Chương 65: Thần y khuynh thành (12)

Chương 66: Thần y khuynh thành (13)

Thông báo tạm ngừng đăng truyện

Chương 67: Thần y khuynh thành (14)

Chương 68: Thần y khuynh thành (15)

Chương 69: Thần y khuynh thành (16)

Chương 70: Thần y khuynh thành (17)

Chương 71: Thần y khuynh thành (18)

Chương 72: Thần y Khuynh thành (19)

Chương 73: Thần y khuynh thành (20)

Chương 74: Thần y khuynh thành (21)

Chương 75: Thần y khuynh thành (22)

Chương 76: Thần y khuynh thành (23)

Chương 77: Thần y khuynh thành (24)

Chương 78: Thần y khuynh thành (25)

Chương 79: Thần y khuynh thành (26)

Chương 80: Thần y khuynh thành (27)

Chương 81: Thần y khuynh thành (28)

Chương 82: Thần y Khuynh thành (29)

Chương 83: Thần y khuynh thành (30)

Chương 84: Thần y khuynh thành (31)

Chương 85: Thần y khuynh thành (32)

Chương 86: Thần y khuynh thành (33)

Chương 87: Thần y khuynh thành (34)

Chương 88: Thần y khuynh thành (35)

Chương 89: Thần y khuynh thành (36)

Chương 90: Thần y khuynh thành (37)

Chương 91: Thần y khuynh thành (38)

Chương 92: Thần y khuynh thành (39)

Chương 93: Thần y khuynh thành (40)

Chương 94: Thần y khuynh thành (xong)

Thông báo trở lại