Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Ép buộc - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ép buộc

Tác giả: HanClancy

Đọc Truyện

Anh à, anh không yêu em thì đừng ép buộc em nữa có được không...em không muốn mỗi ngày nhìn thấy anh đi cùng họ...họ ác lắm...họ ép buộc em phải làm mọi thứ...kể cả những thứ dơ bẩn nhất mà anh chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ"kinh tởm"

Em sắp không chịu được nữa rồi...trái tim em cũng biết đau...nó đang bảo với em..."nó muốn ngừng...nó không muốn đập vì anh nữa..."


Bao gồm: ba phần

Thể loại: đam mỹ, ngược, ngược thân, ngược tâm,namxnam,sinh tử, cao H

Không chuyển ver, reup,...
Tác giả: HanClancy