Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Fanfic Tower of God] The Lost - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Fanfic Tower of God] The Lost

Tác giả: NoR_ien

Đọc Truyện

Tên truyện: The Lost

Tác giả: X.iEN

Văn án:

Zero - một cái tên dường như đã bị lãng quên...

Sau hơn ngàn chục năm, cái tên đó đã xuất hiện lại một lần nữa và ghi dấu ấn trong lịch sử của Toà Tháp.