Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện {<<fic'ngôn lù>>} - Truyen4U.Net

Đọc Truyện {<>}

Tác giả: hataetea232606

Đọc Truyện

Ủa chứ lần đầu Tea cx thấy fic ngôn lù 😌. Dạ xamlon vựa mắm muối các thứ bôi tro chát trấu ( chờ chó hay trờ trâu nhỉ🤔) có hết nhé!
#ngontinhngonlu#ngontinhxamlone
Nguồn: Ngôn Tình group