Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên  - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên

Tác giả: khuynhvu1892

Đọc Truyện

[ Edit ] Rắn rết thứ nữ
Tác giả: Cố Nam Yên
Edit: Khuynh Vũ
Thể loại: Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng văn
Tình trạng: Hoàn
Số chương: 2Q: 251 chương

Danh sách Chap

Phần 1: Văn án

Chương 1.1: Số mệnh tử

Chương 1.2 Số mệnh Tử

Chương 2: Trùng sinh Tướng phủ.

Chương 3: Mới gặp chủ mẫu

Chương 4: Hoán Sa lật lọng

Chương 5 : Hai đồng tiền

Chương 6: Thái phi trở về

Chương 7: Trâm cài mất tích

Chương 8: Tổn thất cánh tay

Chương 9: Phạt quỳ từ đường

Chương 10: Gặp lại cố nhân

Chương 11: Sau khi hồi phủ

Chương 12: Muốn làm thọ yến

Chương 13: Thanh Từ trở về

Chương 14: Trả thù cái tát

Chương 15: Thư cảo bút tích

Chương 16 : Cá đều đã chết

Chương 17: Tìm được nguyên nhân cá chết

Chương 18: Là ai gây nên

Chương 19: Trước mộ có dị tượng

Chương 20: Đày đi thôn trang

Chương 21: Bị bắt cóc

Chương 22: Phủ Thôi thị lang

Chương 23: Phải lập gia đình

Chương 24: Tân nương là ai

Chương 25: Chém đầu cả nhà

Chương 27: Giải quyết hậu hoạn

Chương 28: Tâm tư chủ mẫu

Chương 29: Hình nhân trong chậu hoa

Chương 30: Đều thối lui một bước

Chương 31: Chủ mẫu tặng lễ

Chương 32: Hoạ sĩ nghèo túng

Chương 33: Mưu kế chưa thành

Chương 34: Đại náo một phen

Chương 35: Sấm sét giữa trời quang

Chương 36: Thánh chỉ giá lâm

Chương 37: Triệu gia tới chơi

Chương 38: Mới tới cửa cung

Chương 39: Huynh muội đồng mưu

Chương 40: Không có hảo tâm

Chương 41: Song song vào tù

Chương 42: Phụ bối giao phong

Chương 43: Tìm đường sống trong chỗ chết

Chương 44: U Minh viện chủ

Chương 45.1: Tình cảm khó hiểu

Chương 45.2: Tình cảm khó hiểu

Chương 45. 3: Tình cảm khó hiểu

Chương 45. 4 Tình cảm khó hiểu

Chương 46.1: Tôn Lộ ương nghạnh

Chương 46.2: Tôn Lộ ương nghạnh

Chương 46.3: Tôn Lộ ương nghạnh

Chương 46.4: Tôn Lộ ương nghạnh

Chương 47.1: Gió êm sóng lặng

Chương 47.2: Gió êm sóng lặng

Chương 47.3: Gió êm sóng lặng

Chương 47.4: Gió êm sóng lặng

Chương 48.1: Âm mưu nổi lên bốn phía

Chương 48.2: Âm mưu nổi lên bốn phía

Chương 48.3: Âm mưu nổi lên bốn phía

Chương 48.4: Âm mưu nổi lên bốn phía

Chương 49.1: Ai là người hạ độc

Chương 49.2: Ai là người hạ độc

Chương 49.3: Ai là người hạ độc

Chương 49.4: Ai là người hạ độc

Chương 50.1: Tôn Lộ chịu tội

Chương 50.2: Tôn Lộ chịu tội

Chương 50.3: Tôn Lộ chịu tội

Chương 50.4: Tôn Lộ chịu tội

Chương 51.1: Trò hay bắt đầu

Chương 51.2: Trò hay bắt đầu

Chương 51.3: Trò hay bắt đầu

Chương 51.4: Trò hay bắt đầu

Chương 52.1: Cũng đừng nghĩ tốt

Chương 52.2: Cũng đừng nghĩ tốt

Chương 52.3: Cũng đừng nghĩ tốt

Chương 52.4: Cũng đừng nghĩ tốt

Chương 53.1: Tâm tư mẹ con

Chương 53.2: Tâm tư mẹ con

Chương 53.3: Tâm tư mẹ con

Chương 53.4: Tâm tư mẹ con

Chương 54.1: Tôn gia tan rã

Chương 54. 2: Tôn gia tan rã

Chương 54.3: Tôn gia tan rã

Chương 54.4: Tôn gia tan rã

Chương 55.1: Hai người ôn nhu

Chương 55.2: Hai người ôn nhu

Chương 55.3: Hai người ôn nhu

Chương 55.4: Hai người ôn nhu

Chương 56.1: Thời gian tốt đẹp

Chương 56. 2: Thời gian tốt đẹp

Chương 56.3: Thời gian tốt đẹp

Chương 56.4: Thời gian tốt đẹp

Chương 57.1 : Hợp mưu xuất cung

Chương 57.2: Hợp mưu xuất cung

Chương 57.3: Hợp mưu xuất cung

Chương 57.4: Hợp mưu xuất cung

Chương 58.1: Cho ngươi ngột ngạt

Chương 58.2: Cho ngươi ngột ngạt

Chương 58.3: Cho ngươi ngột ngạt

Chương 58.4: Cho ngươi ngột ngạt

Chương 59.1: Khách quý tới chơi

Chương 59.2: Khách quý tới chơi

Chương 59.3: Khách quý tới chơi

Chương 59.4: Khách quý tới chơi

Chương 60.1: Tiến đến Phật Tự

Chương 60.2 Tiến đến Phật tự

Chương 61.1: Phong ba mới nổi

Chương 61.2: Phong ba mới nổi

Chương 62.1 : Vụ Lý Thám Hoa

Chương 62. 2: Vụ Lý Thám Hoa

Chương 63.1: Chướng mắt thật mạnh

Chương 63.2: Chướng mắt thật mạnh

Chương 64: Nham hiểm đến cực điểm

Chương 65: Cử hành minh hôn

Chương 66: Gậy ông đập lưng ông

Chương 67.1: Đa Luân công chúa

Chương 67.2: Đa Luân công chúa

Chương 68.1 : Lư gia lên sàn

Chương 68.2: Lư gia lên sàn

Chương 69: Lễ băng nhạc hoại *

Chương 70: Lửa cháy đổ thêm dầu

Chương 71.1: Tuyệt địa phản kích

Chương 71.2: Tuyệt địa phản kích

Chương 72.1: Âm mưu binh quyền

Chương 72.2: Âm mưu binh quyền

Chương 73. 1 : Thọ lễ biến đổi

Chương 73.2: Thọ lễ biến đổi

Chương 74.1: Lại chết một cái

Chương 74.2: Lại chết một cái

Chương 75. Yến hội kết thúc

Chương 76: Linh cơ khẽ động

Chương 77: Tâm tư bại lộ

Chương 78.1: Hôn sự An phủ

Chương 78.2: Hôn sự An phủ

Chương 78.3: Hôn sự An phủ

Chương 79: Hôn sự đột biến

Chương 80.1: Đa Luân mưu đồ

Chương 80.2: Đa Luân mưu đồ

Chương 80.3: Đa Luân mưu đồ

Chương 81: Đang tiến hành

Chương 82.1 : Cắn chết không thả

Chương 82.2: Cắn chết không thả

Chương 83: Lần nữa bị kình chế

Chương 84.1: Hãm sâu nguyên lành

Chương 84.2: Hãm sâu nguyên lành

Chương 85: Thế cục vi diệu

Chương 86: Đa Luân chết

Chương 87: Chiến sự biên cương

Chương 88: Khải hoàn trở về

Chương 89: Thời điểm động tình

Chương 90.1 : Sau ôn nhu

Chương 90.2: Sau ôn nhu

Chương 91: Tâm tư biến chuyển

Chương 92: Dẹp đường hồi phủ

Chương 93: Ngo ngoe muốn động

Chương 94: Điều tra xuống dưới

Chương 95: Thời buổi rối loạn

Chương 96: Thừa tướng trở về

Chương 97: Nhìn rõ âm mưu

Chương 98: Đối chọi gay gắt

Chương 99: Mục tiêu công kích

Chương 100: Trải qua nhiều năm cừu hận

Chương 101: Thu săn bắt đầu

Chương 102: Cắm vòng làm bộ

Chương 103: Kỳ khai đắc thắng

Chương 104: Rắp tâm bất lương

Chương 105: Mũi tên bắn lén

Chương 106: Xuất hiện chuyển cơ

Chương 107: Bắt đầu gài bẫy

Chương 108: Rừng cây gặp nhau

Chương 109: Thực mà hư

Chương 110: Hoàn toàn đảo điên

Chương 111: Nói chuyện trong rừng cây

Chương 112: Tề Huy quái dị

Chương 113: Điên cuồng đuổi giết

Chương 114: Tang lễ của Tề Huy

Chương 115: Cái chết của Hoàng tử

Chương 116: Lột tơ rút kén

Chương 117: Gần như sụp đổ

Chương 118: Cường thế lên sân khấu

Chương 119: Xảo biện thị phi

Chương 120: Dẫn xà xuất động

Chương 121: Tề Huy hiện thân

Chương 122: Thanh Quốc hồi phủ ( Cầu phiếu)

Chương 123: Hải Thanh hồi phủ

Chương 124: Loại thiết kế ấy

Chương 125: Sự việc đã bại lộ

Chương 126: Ngươi hát ta hòa

Chương 127: Không phải đối thủ

Chương 128: Di chứng mị dược

Chương 129: Thiên hạ kỳ đàn

Chương 130: Ngũ Thạch Tán

Chương 131: Hiểu thấu đáo cơ quan

Chương 132: Bát phong bất động

Chương 133: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động

Chương 134: Thỏi bạc

Chương 135: Hết thảy đều kết thúc

Chương 136: Yến hội sắc phong

Thông Báo

Chương 24: Chém đầu cả nhà