Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Giải Ngải Ký 4 - Quỷ Án - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Giải Ngải Ký 4 - Quỷ Án

Tác giả: MiuMiu454

Đọc Truyện

Quân còn sống? Hắn đương nhiên không thể chết dễ dàng, nhưng vì sao hắn không quay lại tổ chức, vì sao hắn thay đổi nhân dạng, vì sao hắn phải trốn tránh Cường và Chó Điên?
Quỷ Án là phần bước ngoặt của bộ truyện, ở đây Quân sẽ sống đúng với bản chất con người hắn, cùng với Đại ca và Thiện, ba người bọn hắn sẽ tham gia phá án: những xác chết ma quái, những manh mối bất thường, những kẻ thù hiểm độc, tất cả đều hướng đến một chữ Quỷ.

Thế lực vô hình nào đứng sau chi phối hết thảy những vụ án này? Quân, Đại ca và Thiện tới cùng có tìm ra được kẻ chủ mưu không? Tất cả sẽ có trong Quỷ Án - Giải Ngải Ký 4.
Tác giả: Tống Minh Ngọc ( Tống Mặt Than)
Phần 5 - Báo thù ( mình up nối luôn trong này nhé )

Danh sách Chap

Chương 1: Quỷ môn quan

Chương 2: Từ Bỏ

Chương 3: Bảy môn đồ và người được chọn

Chương 4: Tám phần thi thể

Chương 5 : tám phần thi thể 2

Chương 6: Tám mảnh thi thể (3)

Chương 7: Tám mảnh thi thể (4)

Chương 8: Tám mảnh thi thể (5)

Chương 9: Tám phần thi thể (6)

Chương 10: Quỷ Dục Vọng

Chương 11: quỷ Dục Vọng (2)

Chương 12: Quỷ Dục Vọng (3)

Chương 13: Quỷ Dục Vọng (4)

Chương 14: quỷ dục vọng (5)

Chương 15: Quỷ Dục vọng (6)

Chương 16: Quỷ dục vọng (7)

Chương 17: Quỷ Dục Vọng (8)

Chương 18 : Quỷ Dục Vọng (9)

Chương 19 : Quỷ Dục Vọng (10)

Chương 20: Đêm của những hồn ma.

Chương 21: đêm của những linh hồn (2)

CHƯƠNG 22: Đêm của những linh hồn (3)

Chương 23: Đêm của những linh hồn (4)

CHƯƠNG 24: Đêm của những linh hồn (5)

Chương 25: Đêm của những linh hồn (6)

Chương 26: Đêm của những linh hồn (7)

Chương 27: Linh hồn giận dữ.

ghi chú

Chương 28: Linh hồn giận dữ (2)

Chương 29: Linh hồn giận dữ (3)

Chương 30: Linh hồn giận dữ (4)

CHƯƠNG 31: Linh hồn giận dữ (5)

CHƯƠNG 32: linh hồn giận dữ (6)

CHƯƠNG 33: Linh hồn giận dữ (7)

Chương 34: 26 chữ cái.

Chương 35: 26 chữ cái (2).

Chương 36: 26 chữ cái (3)

Chương 37: 26 chữ cái (4)

Chương 38: 26 chữ cái (5)

Chương 39: 26 chữ cái (6)

Chương 40: 26 chữ cái (7)

Chương 41: 26 chữ cái (8)

Chương 42: 26 chữ cái (9)

Chương 43: 26 chữ cái (10)

Chương 44: 26 chữ cái (11)

Chương 45: 26 chữ cái (12)

Chương 46: 26 chữ cái (kết)

Chú ý

phần 5 giải ngải kí - Báo Thù

Báo thù - Chương 2

Báo thù-Chương 3

Báo thù- Chương 4

Chương 5

Chương 6.

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

CHƯƠNG 11

Chương 12.

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương cuối.