Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Gửi Thanh Xuân ✔️ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Gửi Thanh Xuân ✔️

Tác giả: PhuongHoang806

Đọc Truyện

Những dòng viết vội vã giữa những ngày vùi đầu vào ôn thi đại học đầy căng thẳng.

Lưu giữ chút ít những kỉ niệm đã thực sự tuột xa khỏi tầm tay...

---

Cover by @qingqing17 from @TeamTraCam