Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn  - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Gukmin • Đợi anh đến khi hoa tàn

Tác giả: ___cua___

Đọc Truyện

"𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎̉ đ𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑖𝑚𝑖𝑛?"