Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện guktae ; over the moon (hogwarts AU!) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện guktae ; over the moon (hogwarts AU!)

Tác giả: -bluestation

Đọc Truyện

when i see your eyes, all the stars above become dimmer.