Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Hạ Hạ, đừng khóc! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hạ Hạ, đừng khóc!

Tác giả: duyen1324

Đọc Truyện

Lương Ái Hạ rất hay cười. Bởi vì cô tin khi cười sẽ gặp nhiều may mắn.

Nhưng bọn hắn lại khiến cô khóc!