Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)

Tác giả: tachibana_meru

Đọc Truyện

Tên tác phẩm : Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)
Tác giả: Lão Thạch Đầu
Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng nếu tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị, nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyết thống.


Nàng không phải thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ nhị sẽ không bị lãng quên trong chính sân viện nhà mình thiếu chút nữa bị lạnh chết, thiên hạ đệ nhị sẽ không ở trên núi một tháng trời mới được người nhà nhớ đến, thiên hạ đệ nhị sẽ không bị gả cho tên thiếu gia mắc bệnh lao làm tiểu thiếp.

Cho nên năm mười lăm tuổi, Hoa Thanh Vũ cưỡi một con lừa già tên là "Đại tướng quân" đào hôn .

Sau đó nàng thật sự đã gặp được một đại tướng quân.

Nàng không phải thiên hạ đệ nhị, nàng là thiên hạ vô song của Mạnh Hoài Cẩn .

Nhân vật chính: Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn.

Phối hợp diễn: Lão Thạch Đầu