Đọc Truyện Họa nét xuân sơn - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Họa nét xuân sơn

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

"Ai về từ phía kia xa
Dáng đi như dáng người mà tôi thương
Thương từ bé tới lớn khôn
Rồi em lại đến với vòng tay ai
Thương em từ nằm ngửa đến tóc xõa vai
Em vào tay rồi, cả một trời oan..."

Truyện viết về nàng Tống Thị - giai nhân nổi tiếng ở Đàng Trong đầu thế kỷ 17.

Ghi chú: Phần lớn sự kiện dựa trên chính sử nhưng tác giả vẫn có những tình tiết hư cấu để phục vụ nội dung truyện, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.

Danh sách Chap