Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Hoàn] Huyết Sắc - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Hoàn] Huyết Sắc

Tác giả: ThaoKaSa

Đọc Truyện

Mạc An Vy yêu Kỳ Lâm Dương, cả thế giới biết.

Kỳ Lâm Dương yêu Mạc An Vy, chỉ có mình hắn biết.

Tổn thương cô, ngày ngày cùng một con rối diễn trò tình ái. Cuối cùng... đổi lại là một nhát trí mạng vào tim.