Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Hoàn (Re-up)Ba Đường Luân Hồi - Vĩ Ngư - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hoàn (Re-up)Ba Đường Luân Hồi - Vĩ Ngư

Tác giả: yuyu0206

Đọc Truyện

Thể loại: Hiện đại, Huyền bí, Giả tưởng
Độ dài: chưa rõ
Biên dịch: 1309

Giới thiệu

Họ bước vào tuyệt cảnh, trước mắt là đường cùng, chỉ muốn quay đầu.
Liệu rằng có thể thành công?
Nào ai biết được, khi hồi kết vẫn còn xa xăm.

Nguồn: https://minniekemi.wordpress.com/ba-duong-luan-hoi/

Danh sách Chap

Lời dẫn

Quyển 1 Mekong - Thủy Quỷ- Chương 1

Q1 - Chương 2

Q1 - Chương 3

Q1 - Chương 4

Q1 - Chương 5

Q1 - Chương 6

Q1- Chương 7

Q1- Chương 8

Q1 - Chương 9

Q1 - Chương 10

Q1 - Chương 11

Q1 - Chương 12

Q1 - Chương 13

Q1 - Chương 14

Q1 - Chương 15

Q1- Chương 16

Q1 - Chương 17

Q1- Chương 18

Q1- Chương 19

Q1 - Chương 20

Q1 - Chương 21

Q1 - Chương 22

Q1 - Chương 23

Q1 - Chương 24

Q1 - Chương 25

Q1 - Chương 26

Q1 - Chương 27

Q1 - Chương 28

Q1 - Chương 29

Q1- Chương 30

Quyển II Trường Giang - Kim Thang Phổ - Chương 01

Q2 - Chương 2

Q2 - Chương 3

Q2 - Chương 4

Q2 - Chương 5

Q2 - Chương 6

Q2 - Chương 7

Linh tinh****

Q2 - Chương 8

Q2 - Chương 9

Q2 - Chương 10

Q2 - Chương 11

Q2 - Chương 12

Q2 - Chương 13

Q2 - Chương 14

Q2 - Chương 15

Q2 - Chương 16

Q2 - Chương 17

Q2 - Chương 18

Q2 - Chương 19

Q2 - Chương 20

Q2 - Chương 21

Q2 - Chương 22

Q2 - Chương 23

Q2 - Chương 24

Q2 - Chương 25

Q2 - Chương 26

Q2 - Chương 27

Q2 - Chương 28

Q2 - Chương 29

Q2 - Chương 30

Q2 - Chương 31

Q2 - Chương 32

Quyển III Ổ Tức - Bến Luân Hồi - Chương 01

Q3 - Chương 2

Q3- Chương 03

Q3 - Chương 04

Q3 - Chương 05

Q3 - Chương 06

Q3 - Chương 07

Q3 - Chương 08

Q3 - Chương 09

Q3 - Chương 10

Q3 - Chương 11

Q3 - Chương 12

Q3 - Chương 13

Q3 - Chương 14

Q3 - Chương 15

Q3 - Chương 16

Q3 - Chương 17

Q3 - Chương 18

Q3 - Chương 19

Q3 - Chương 20

Q3 - Chương 21

Q3 - Chương 22

Q3 - Chương 23

Q3 - Chương 24

Q3 - Chương 25

Q3 - Chương 26

Q3 - Chương 27

Q3 - Chương 28

Q3 - Chương 29

Q3 - Chương 30 - Hết quyển 3

Quyển IV Hang Di Động - Luân Hồi - Chương 01

Quyển IV - Chương 02

Quyển IV - Chương 03

Quyển IV - Chương 04

Quyển IV - Chương 05

Quyển IV - Chương 06

Quyển IV - Chương 07

Quyển IV - Chương 08

Quyển IV - Chương 09

Quyển IV - Chương 10

Quyển IV - Chương 11

Quyển IV - Chương 12

Quyển IV - Chương 13

Quyển IV - Chương 14

Quyển IV - Chương 15

Quyển IV - Chương 16

Quyển IV Hang Di Động - Chương 17

Quyển IV Hang Di Động - Chương 18

Quyển IV Hang Di Động - Chương 19

Quyển IV Hang Di Động - Chương 20

Quyển IV Hang Di Động - Chương 21

Quyển IV Hang Di Động - Chương 22

Quyển IV Hang Di Động - Chương 23

Quyển IV Hang Di Động - Chương 24

Quyển IV Hang Di Động - Chương 25

Quyển IV Hang Di Động - Chương 26

Quyển IV Hang Di Động - Chương 27

Quyển IV Hang Di Động - Chương 28

Quyển IV Hang Di Động - Chương 29

Quyển IV Hang Di Động - Chương 30

Quyển IV Hang Di Động - Chương 31

Ngoại Truyện - Tông Hàng (1)

Ngoại Truyện - Dịch Táp (1)

Ngoại Truyện - Đinh Ngọc Điệp

Ngoại Truyện - Tông Hàng (2)

Ngoại Truyện - Tỉnh Tụ

Ngoại Truyện - Dịch Táp (2)

Ngoại Truyện - Tông Hàng (3)

Ngoại Truyện - Hàng Táp

Ngoại Truyện - Kết Cục (Đầu)

Ngoại Truyện - Kết Cục (Cuối)

Bonus

Quyển 1 Mekong - Thủy Quỷ. Chương 1