Đọc Truyện [ HOÀN ] • Taekook • Ngàn Năm Tương Phùng  - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

14-06-2021

[ HOÀN ] • Taekook • Ngàn Năm Tương Phùng

130,047 lượt thích / 4,579,129 lượt đọc
[ FIC ĐÃ HOÀN ]
| Tại Huấn - Kim Taehyung -
Chung Bách - Jeon Jungkook - |
Tình tiết như thế nào thì mọi người hãy xem rồi tưởng tượng nhé ^^ Fic này chủ yếu về mặt tâm lý thui nên mình sẽ viết ngắn ^^ Cảm ơn các bạn đọc !!!
Có thể bạn thích?
Fight For Her

Fight For Her

Tác giả:

14,099,823 684,100 83

10-03-2021

A lie in church.  TO BE PUBLISHED

A lie in church. TO BE PUBLISHED

Tác giả:

23,326,709 159,896 8

12-06-2021

Marked by the Alpha

Marked by the Alpha

Tác giả:

34,624,700 1,054,288 37

02-01-2013

Bride of Alfonso

Bride of Alfonso

Tác giả:

3,960,285 164,617 31

03-08-2020

My Crazy Hot Interstellar Affair

My Crazy Hot Interstellar Affair

Tác giả:

383,507 17,932 49

16-03-2020

The Girl He Never Noticed

The Girl He Never Noticed

Tác giả:

221,417,378 6,895,441 91

26-06-2020

Bloody Lips | Completed

Bloody Lips | Completed

Tác giả:

8,728,799 297,433 50

18-09-2017

Seduced ➢ Kylo Ren

Seduced ➢ Kylo Ren

Tác giả:

4,579,129 130,047 58

07-04-2021