Đọc Truyện Hoàng Hậu Muốn Trả Thù : Quỷ Vương Mau Giúp - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hoàng Hậu Muốn Trả Thù : Quỷ Vương Mau Giúp

Tác giả: nganha28012004

Đọc Truyện

hắn lừa nàng
hắn tàn sát cả nhà nàng
Cướp đi sinh mệnh của những người thân yêu nhất của nàng
Đến cuối cùng hắn chỉ một lời xin lỗi
Hắn giam giữ nàng
Bắt buộc nàng ở chung với hắn!
Nàng hận hắn,căm ghét hắn, yêu hắn, sợ hắn!
Cuộc đời nàng từ đau thương này qua đau thương khác tới!
.....