Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Hồi ký chiến trường K - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hồi ký chiến trường K

Tác giả: ThwNguyen

Đọc Truyện

Hồi ký chiến trường K của bác CCB: binhyen1960.
Những dòng hồi ký ám ảnh...
Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.net

A: tiểu đội
B: trung đội
C: đại đội
D: tiểu đoàn
E: trung đoàn
F: Sư đoàn
A trưởng: tiểu đội trưởng, B trưởng (Btr), B phó: trung đội trưởng, trung đội phó...