Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Tác giả: FireAries

Đọc Truyện

Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila)
Lời người post: Đây không phải do mình viết.