Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Imagine | Lạnh rồi. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Imagine | Lạnh rồi.

Tác giả: peanut_bong

Đọc Truyện

"Hôm nay lạnh quá, anh cần một cái ôm từ em!"