Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện imagines || draco - Truyen4U.Net

Đọc Truyện imagines || draco

Tác giả: _itsme2701

Đọc Truyện

What if Malfoy and William meet at Hogwarts?

DON'T TRY TO REUP, COPY THIS STORY OR IDEA ANYWHERE.
KHÔNG REUP, COPY CÂU CHUYỆN HAY Ý TƯỞNG CỦA MÌNH ĐI ĐÂU.

- nhân vật và câu chuyện thuộc về tác giả J.K Rowling, trừ một số nhân vật và các diễn biến khác của mình.

THANKS FOR READING.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.