Đọc Truyện JK series  - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

03-01-2021

JK series

3,306 lượt thích / 37,686 lượt đọc
Có thể bạn thích?
Thay Đổi | Jeon Jungkook | Hoàn

Thay Đổi | Jeon Jungkook | Hoàn

Tác giả:

30,312 1,613 4

10-02-2020

Seokjin | Trộm Nhìn Anh

Seokjin | Trộm Nhìn Anh

Tác giả:

27,637 3,453 5

25-04-2020

jungkook | chú, đã lâu không gặp

jungkook | chú, đã lâu không gặp

Tác giả:

103,662 9,276 27

20-02-2021

chú ơi | jimin

chú ơi | jimin

Tác giả:

114,367 11,216 10

25-12-2019

JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||

JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||

Tác giả:

181,862 17,319 45

07-08-2018

tổng tài, tha cho tôi | jeon jungkook

tổng tài, tha cho tôi | jeon jungkook

Tác giả:

543,794 49,085 62

02-05-2019

Imagine • jungkook

Imagine • jungkook

Tác giả:

75,551 5,669 30

15-05-2021

bé thích chị ; jjk×you

bé thích chị ; jjk×you

Tác giả:

37,686 3,306 27

26-07-2021