Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện | Jungkook | love - Truyen4U.Net

Đọc Truyện | Jungkook | love

Tác giả: anna_1397

Đọc Truyện

"Tình yêu là hố sâu vĩnh hằng mà một khi đã rơi vào thì chẳng thể bước ra.
Vì em, anh nguyện dùng tình yêu để che lấp thù hận."