Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện justatee x rhymastic | ôm anh một cái - Truyen4U.Net

Đọc Truyện justatee x rhymastic | ôm anh một cái

Tác giả: cludee__

Đọc Truyện

"ôm anh một cái, anh sẽ tha lỗi cho em"

warning: lowercase, ooc, bad language!!!!