Đọc Truyện [Khải Nguyên]Bảo bối, anh yêu em! - Truyen4U.Net

Ngẫu nhiên

Hoàn thành

03-06-2020

[Khải Nguyên]Bảo bối, anh yêu em!

3,106 lượt thích / 34,019 lượt đọc
Au: Thánh an.
Nhân vật: Khải - Nguyên , Thiên - Hoành ,
Hàng - Trình , Lân - Tín.
Có hường, ngọt có thể làm sâu răng con người ta.( Lưu ý bởi vì con au nó khá là "chong sáng" nên truyện có thể hơi ít H.
Truyện này ra đời nhờ con au đọc quá nhiều truyện về mấy cặp trên.