Đọc Truyện [KnY] [KibuNezu] Lương thiện - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

17-06-2021

[KnY] [KibuNezu] Lương thiện

7,288 lượt thích / 211,505 lượt đọc
"Kẻ kia hà cớ gì lại lương thiện đến vậy?"

Title: Lương thiện.
Author: Doru.
Pairing: Kibutsuji Muzan x Kamado Nezuko.
Fanfiction: Kimetsu no Yaiba.

Note:
+ Truyện không đi theo nguyên tác, không có quỷ ở đây.
+ Bối cảnh là thời xưa của Nhật, khi còn chiến tranh, giặc ngoại xâm, vua chúa,...
+ OOC.

[HOÀN]
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
How Not To Summon A Demon [Kimetsu No Yaiba Reader Insert]
Larzish [Kimetsu no Yaiba x Reader]

Larzish [Kimetsu no Yaiba x Reader]

Tác giả:

312,069 12,451 32

24-05-2021

Kimetsu no Yaiba [Tanjiro Forehead AU]

Kimetsu no Yaiba [Tanjiro Forehead AU]

Tác giả:

166,052 636 4

04-06-2021

Demon slayer x reader ONESHOTS

Demon slayer x reader ONESHOTS

Tác giả:

706,862 12,697 47

09-05-2020

Deviation (KNY)

Deviation (KNY)

Tác giả:

157,581 6,610 25

26-10-2019

Sensei (Kimetsu No Yaiba)

Sensei (Kimetsu No Yaiba)

Tác giả:

211,505 7,288 53

25-02-2021