Đọc Truyện Konoha funny - Truyen4U.Net

Hài hước

Đang cập nhật

06-06-2021

Konoha funny

8,575 lượt thích / 370,936 lượt đọc
Hài cực! Cẩn thận cười rớt hàm nhoa!!!👌
P/s: chap chỉ gồm các pics thôi ạ, mong mọi người ủng hộ em nó nhé ạ!
Source: Pinterest
Có thể bạn thích?
This is my future?! (HIATUS)

This is my future?! (HIATUS)

Tác giả:

143,339 2,862 12

17-06-2019

The Namikaze Hatake.

The Namikaze Hatake.

Tác giả:

64,104 1,162 8

12-02-2020

Naruko Uzumaki Namikaze

Naruko Uzumaki Namikaze

Tác giả:

205,440 4,699 25

07-01-2019

A Couple Steps Back

A Couple Steps Back

Tác giả:

1,689,030 86,871 75

17-04-2021

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 | 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐧𝐨
For the Future, I Wish to Change the Past

For the Future, I Wish to Change the Past

Tác giả:

616,578 20,755 46

11-03-2018

Dangerous Bond

Dangerous Bond

Tác giả:

526,658 17,755 54

30-12-2019

Flash Forward: Naruto Edition

Flash Forward: Naruto Edition

Tác giả:

370,936 8,575 14

18-04-2020