Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 🔝KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 🔝KookMin | 𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏 𝙎𝙃𝙊𝙋.

Tác giả: -getworse

Đọc Truyện

Park Jimin, 19 tuổi, là chủ của một adult shop. Và nơi đây cũng như chủ của nó vậy, adult shop của Jimin, không bình thường như lớp vỏ bọc bên ngoài của nó.

-

au : bánh tét nhân ruồi.
warning : MB, h dồn dập. dị ứng đừng đọc.