Đọc Truyện kookmin; 『 Bourbon 』 - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

02-12-2019

kookmin; 『 Bourbon 』

867 lượt thích / 30,866 lượt đọc
Jeon Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận mình yêu cậu bạn thân Jimin chết đi được, cho đến khi hơi men dẫn lối cậu rơi vào những mộng mị huyền ảo, để rồi những câu từ tính chất chứa đầy nỗi yêu thương được thoát ra, theo hơi thở đượm mùi rượu Bourbon đắt đỏ.

《 NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI 》
@dmeanie
16/03/2019 - 03/12/2019 ✅
Có thể bạn thích?
Unknown || kth. ✅

Unknown || kth. ✅

Tác giả:

4,094,275 225,541 56

14-05-2021

Help Me - Vkook FF

Help Me - Vkook FF

Tác giả:

1,967,539 83,708 37

20-03-2019

Broken Dollies *Jikook*

Broken Dollies *Jikook*

Tác giả:

1,727,011 107,714 88

09-05-2021

Blood Ink ✔️

Blood Ink ✔️

Tác giả:

42,386,946 1,750,082 75

30-06-2020

Jeon Jungkook Imagines

Jeon Jungkook Imagines

Tác giả:

396,886 7,912 100

31-05-2019

Not Quite Lovers (jjk smut)

Not Quite Lovers (jjk smut)

Tác giả:

30,866 867 5

27-11-2018