Đọc Truyện 『kooktae』『chatting』『idol and sexy fanboy』 - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

08-06-2020

『kooktae』『chatting』『idol and sexy fanboy』

9,187,040 lượt thích / 778,914,713 lượt đọc
"anh đã từng ham muốn em như thế đấy."

"em không sợ gì cả, chỉ cần được ở cùng taehyung."
Có thể bạn thích?
WRONG NUMBER // p.jm

WRONG NUMBER // p.jm

Tác giả:

57,528 2,111 15

24-07-2020

Ryder James

Ryder James

Tác giả:

90,274 3,546 37

15-01-2021

For His Pleasure

For His Pleasure

Tác giả:

8,241,507 229,684 53

01-04-2020

Part One: Love Bites (J. Hale)

Part One: Love Bites (J. Hale)

Tác giả:

119,523 6,919 51

02-04-2021

ANTI-SOCIAL ⋮ 𝐘.𝐊𝐎𝐎𝐊

ANTI-SOCIAL ⋮ 𝐘.𝐊𝐎𝐎𝐊

Tác giả:

381,368 15,448 64

16-07-2019

The Fire In Me (Ryder) (COMPLETED) 1 ✔️

The Fire In Me (Ryder) (COMPLETED) 1 ✔️

Tác giả:

2,252,596 71,374 86

20-05-2019

After 3

After 3

Tác giả:

778,914,713 9,187,040 99

15-07-2014