Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện KOOKV; The Curious Case of Jeon Jungkook - Truyen4U.Net

Đọc Truyện KOOKV; The Curious Case of Jeon Jungkook

Tác giả: baOoOchan

Đọc Truyện

kooktae; hogwarts au!

slytherin jungkook x gryffrindor taehyung

originally written by @bitesizekookie on ao3
translated with permission

Danh sách Chap