Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện |kth.pjm| Hoá Ra Người Thay Thế Là Em... - Truyen4U.Net

Đọc Truyện |kth.pjm| Hoá Ra Người Thay Thế Là Em...

Tác giả: yoo_wendy

Đọc Truyện

Người thay thế dù có thương cũng là vô nghĩa mà thôi.

-------

•Sinh tử văn

•Author: Wendy

•Started-19623
•Ended-???

•Tôn trọng tác giả, không mang fic đi nơi khác, không chuyển ver, không edit dưới mọi hình thức. Cảm ơn.

•20313: #1-vmin