Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Laughing Jack x MC[Creepypasta] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Laughing Jack x MC[Creepypasta]

Tác giả: gudgurlgoestohell

Đọc Truyện

Tên truyện : candies, blood, sweet, dead
Thể loại : b x g , creepypasta x reader 1x1