Đọc Truyện Liên hôn - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

01-08-2021

Liên hôn

162 lượt thích / 2,865 lượt đọc
BJYX, Cưới trước yêu sau, ngọt, fic ngắn, văn phong bình thường.
Vương Nhất Bác "Ta không thích hắn. Trên thế gian phàm là những ai xinh đẹp đều là đáng ghét hừ"
Cũng là Vương Nhất Bác nhưng mà sau đó "Tiêu Chiến ta thích ngươi, trên thế gian duy nhất chỉ thích ngươi. Ngươi cũng thích ta có được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Không"
Vương Nhất Bác "Tại sao?"
Tiêu Chiến "Tại vì ta yêu ngươi"
Tags: #bjyx
Có thể bạn thích?
[ BJYX ] Vương phi là nam !?

[ BJYX ] Vương phi là nam !?

Tác giả:

9,555 1,128 46

25-07-2021

Hạ Nhân | Bác Chiến |

Hạ Nhân | Bác Chiến |

Tác giả:

2,596 254 6

27-07-2021

[Bác Chiến /Hoàn] Bảo Bối Của Vương Nhất Bác
BJYX Nhặt được một bạn trai

BJYX Nhặt được một bạn trai

Tác giả:

2,253 392 19

27-07-2021

bjyx -  LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG

bjyx - LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG

Tác giả:

945 105 26

26-07-2021

[Bác - Chiến] Nam Hậu Vô Lại

[Bác - Chiến] Nam Hậu Vô Lại

Tác giả:

24,158 2,237 16

25-07-2020

[Bác Quân Nhất Tiêu]Duyên Phận

[Bác Quân Nhất Tiêu]Duyên Phận

Tác giả:

2,865 162 30

30-07-2021