Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [LONGFIC] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [LONGFIC] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]

Tác giả: lengocjs

Đọc Truyện

Một bác sĩ của khoa ngoại.
Một giám đốc của một công ty.
Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ.
Một người đã là mẹ nên hiểu đâu là yêu.
Cuộc sống vốn vô thường.
Những người bình thường gặp nhau tạo nên những điều vô thường...