Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Ma thần vương và những ngày ở thế giới loài người - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ma thần vương và những ngày ở thế giới loài người

Tác giả: shironeko033

Đọc Truyện

(Truyện đầu tay có sai sót gì mọi người góp ý nhé :D)
Câu truyện kể về một thực thể đứng trên mọi thực thể,một khái niệm đứng trên tất cả khái niệm,đến cả vị thần tối cao cũng không dám động đên hắn.Giờ đây hắn chỉ có một mục đích duy nhất:vui chơi dưới hạ giới