Đọc Truyện Manh Nha Yêu Nghiệt: Sủng Vương Phi. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Manh Nha Yêu Nghiệt: Sủng Vương Phi.

Tác giả: Jendamayol

Đọc Truyện

"Người đời gọi ta là Yêu Nghiệt. Cũng bởi vì sinh ta mà mẫu thân vong mạng. Cũng bởi vì sự xuất hiện của ta khiến phụ thân bệnh nặng quấn thân... Lâm gia xem ta là sao chổi. Bách tín mắng ta là tai ương... Người bên cạnh ta rốt cuộc không có lấy quá điểm tốt đẹp. Người như ta ngươi thật sự không sợ sao?"
"Nàng là Yêu Nghiệt cũng được. Tai Ương cũng được. Ta chỉ cần biết nàng là nữ nhân của ta, là người ta nguyện dùng cả đời này để bảo vệ. Bất cứ ai dám miệt khinh nàng, ta liền tiễn kẻ đó về Tây Thiên. Bất cứ ai dám ý đồ xấu hại nàng, ta liền không tiếc trừ bỏ. Nguyện có thể đứng bên cạnh làm trường kiếm hộ nàng một đời bình an."