Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Mau xuyên - Hệ thống] Công Lược BOSS Phản Diện - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Mau xuyên - Hệ thống] Công Lược BOSS Phản Diện

Tác giả: dieudieutieucuu

Đọc Truyện

Giới thiệu: Hệ thống công lược biến thái nhất trong lịch sử - Trò chơi dưỡng thành người yêu của Boss phản diện.

Đối tượng công lược:

#Boss âm hiểm biến thái

#Boss ngạo kiều ngây thơ

#Boss lạnh lùng tự bế

#Boss quỷ súc phúc hắc

...

An Tình bỗng nhiên bị đá vào trò chơi cảm thấy lệ rơi đầy mặt: "Đối tượng công lược quá biến thái!"

Tác giả : Châu Chu

Editor: VMiu08, dieudieutieucuu

Nguồn convert: Wikidịch

Danh sách Chap

Chương 1: Thế giới I [Boss âm hiểm, biến thái] (1)

chương 2

Chương 3

Chương 4

chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

chương 17

Chương 18: Thế giới II [Tướng quân, thỉnh xuống ngựa] (1)

Chương 19: Thế giới II [Tướng quân, thỉnh xuống ngựa] (2)

Chương 20: Thế giới II [Tướng quân, thỉnh xuống ngựa] (3)

Chương 21: Thế giới II [Tướng quân, thỉnh xuống ngựa] (4)

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (1)

Chương 32: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (2)

Chương 33: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (3)

Chương 34: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (4)

Chương 35: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (5)

Chương 36: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (6)

Chương 37: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (7)

Chương 38: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải tri] (8)

Chương 39: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (9)

Chương 40: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (10)

Chương 41: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (11)

Chương 42: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (12)

Chương 43: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (13)

Chương 44: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (14)

Chương 45: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (15)

Chương 46: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (16)

Chương 47: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (17)

Chương 48: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (18)

Chương 49: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì phải trị] (Kết thúc)

Chương 50: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (1)

Chương 51: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (2)

Chương 52: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (3)

Chương 53: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (4)

Chương 54: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (5)

Chương 55: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (6)

Chương 56: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (7)

Chương 57: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (8)

Chương 58: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (9)

Chương 59: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (10)

Chương 60-64: Thế giới IV [Tiên quân quá ôn nhu] (11-15)

Chương 65-68: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (16-19)

Chương 92-96: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (1-5)

Chương 97-101: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (6-10)

Chương 102-106: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (11-15)

Chương 107-111: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (16-20)

Chương 112-116: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (21-25)

Chương 117-119: Thế giới VI [Vai ác ngụy bạch liên hoa] (26-28)

Chương 120-125: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (1-5)

Chương 126-130: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (6-10)

Chương 131-135: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (11-15)

Chương 136-140: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (16-20)

Chương 141-146: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (21-25)

Chương 146-150: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (26-30)

Chương 151: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (End)

Chương 194: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (1)

Chương 195: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (2)

Chương 196: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (3)

Chương 197: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (4)

Chương 198: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (5)

Chương 199: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (6)

Chương 200: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (7)

Chương 201: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (8)

Chương 202: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (9)

Chương 203: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (10)

Chương 204: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (11)

Chương 205: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (12)

Chương 206: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (13)

Chương 207: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (14)

Chương 208: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (15)

Thông báo

Review truyên

Cầu an ủi

Gửi lời xin lỗi

Về vấn đề ở chương trước...

Thông báo

Chương 55: Thế giới IV [Tiên quân, quá ôn nhu] (6)

Thông báo

Tin vui

Thông báo cho truyện mau xuyên sắp tới

Cho ad xin vài phút

Hỏi tý nè