Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Mau xuyên nghịch tập: Thần bí BOSS, đừng loạn liêu - Vân Phi Mặc💋💋💋💋💋 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mau xuyên nghịch tập: Thần bí BOSS, đừng loạn liêu - Vân Phi Mặc💋💋💋💋💋

Tác giả: Qing-Wan

Đọc Truyện

Nữ chủ: Hệ thống, nói tốt nhiệm vụ hoàn thành là có thể công thành lui thân, mặt sau theo tới đại BOSS là chuyện như thế nào?!

Hệ thống: 【 giả chết trung......】

Nữ chủ cả giận nói: Ngươi lại giả chết, tin hay không ta chụp chết ngươi!

Hệ thống: 【 kiên quyết giả chết trung......】

Phúc hắc BOSS: Ngoan, lão bà ngươi nghỉ ngơi, bực này việc nhỏ làm vi phu tới.

Hệ thống: 【 rơi lệ đầy mặt giả chết trung......】

Đây là một cái hố cha hệ thống, mỹ kỳ danh vì trợ giúp nữ chủ báo thù, kỳ thật hố nữ chủ một phen. Đem nàng đẩy đến chuyên môn tai họa mặt vị bug trước mặt, khỏi bị hắc ám đại BOSS tai họa chuyện xưa.

【 sủng văn, 1v1, sảng văn, nhẹ nhàng khôi hài 】


Converter : Ánh Nguyệt

Nguồn : Wikidich

Danh sách Chap

Lần đầu gặp hệ thống

Thế giới 1 : Hello, giáo thảo đại nhân

Thế giới hiện thực ( 1 )

Thế giới 2 : Hello, thiếu tướng

Thế giới hiện thực ( 2 )

Thế giới 3 : Sủng phi giữa đường

Thế giới hiện thực ( 3 )

Thế giới 4 : Hắc đạo tổng tài

Thế giới hiện thực ( 4 )

Thế giới 5 : Đả đảo nam sủng

Thế giới hiện thực ( 5 )

Thế giới 6 : Thứ nữ trọng sinh

Thế giới hiện thực ( 6 )

Thế giới 7 : Biến thái BOSS

Thế giới hiện thực ( 7 )

Thế giới 8 : BOSS là gian thần

Thế giới hiện thực ( 8 )

Thế giới 9 : Hắc ám đế vương

Thế giới hiện thực ( 9 )

Thế giới 10 : Mary Sue tu chân

Thế giới hiện thực ( 10 )

Thế giới 11 : Ảnh đế đầu quả tim sủng

Thế giới hiện thực ( 11 )

Thế giới 12 : Ta bạn trai là tang thi

Thế giới hiện thực ( 12 )

Thế giới 13 : Nửa thú

Thế giới hiện thực ( 13 )

Thế giới 14 : U ám nhân sinh

Thế giới hiện thực ( 14 )

Thế giới 15 : Công lược vai ác BOSS

Thế giới hiện thực ( 15 )

Thế giới 16 : Đứng lại, bạo quân

Thế giới hiện thực ( 16 )

Thế giới 17 : Tay xé ngựa giống nam

Thế giới hiện thực ( 17 )

Thế giới 18 : Bị hủy nhân sinh

Thế giới hiện thực ( 18 )

Thế giới 19 : Thần bí đảo nhỏ

Thế giới hiện thực ( 19 )

Thế giới 20 : Gia có ác bà bà

Thế giới hiện thực ( 20 )

Thế giới 21 : BOSS, ước sao

Thế giới hiện thực ( 21 )

Thế giới 22 : Điện cạnh đại thần

Thế giới hiện thực ( 22 )

Thế giới 23 : Nàng tiên cá

Thế giới hiện thực ( 23 )

Thế giới 24 : Tinh tế ngục giam

Thế giới hiện thực ( 24 )

Thế giới 25 : Ta chỉ là một cái trứng

Thế giới hiện thực ( 25 )

Thế giới hiện thực ( 26 )

Thế giới hiện thực ( 27 )

Thế giới hiện thực ( 28 )

Thế giới hiện thực ( 29 )

Thế giới hiện thực ( 30 )

Thế giới hiện thực ( 31 )

Thế giới hiện thực ( 32 )

Thế giới hiện thực ( 33 )

Thế giới hiện thực ( 34 )

Kết thúc : Thành hôn

Phiên ngoại

Thế giới hiện thực ( 18 )

Thế giới 20 : Gia có ác bà bà

L