Đọc Truyện MAU XUYÊN NỮ XỨNG , NAM THẦN MỜI NẰM XUỐNG - Truyen4U.Net

Đọc Truyện MAU XUYÊN NỮ XỨNG , NAM THẦN MỜI NẰM XUỐNG

Tác giả: Anrea96

Đọc Truyện

Văn án :

Vì báo thù, nàng đem linh hồn bán cho một cái cường đại nam nhân.

Vì báo thù, bắt đầu xuyên qua bất đồng thế giới!

Này là cái gì kỳ ba thế giới, gặp phải đều là cực phẩm, trà xanh biểu, bạch liên hoa, Mary Sue, tra nam! !

Đương nhiên cũng không thiếu các loại chất lượng tốt nam thần!

Pháo hôi nghịch tập, không đâu địch nổi, nam thần toàn bộ là ta!

P/s : Có thể xem từ tg thứ 3 nếu không thích lôi