Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [MINAYEON] BÁO THÙ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [MINAYEON] BÁO THÙ

Tác giả: ryokangeu_

Đọc Truyện

- Nói! Cô muốn gì?
- Giúp cô trả thù.
- Nực cười.
- Cô không tin tôi sao?
- Không... Hề...
- Vậy thôi! Tôi sẽ bắt cô.
_____________________________
Truyện được lấy ý tưởng từ một bộ phim.
#ryokangeu

Danh sách Chap