Đọc Truyện Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao - Truyen4U.Net

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

08-06-2021

Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao

1,618 lượt thích / 125,472 lượt đọc
Tên : Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao
Thể loại : Hoàng đế lưu manh công + ngây thơ dụ thụ , nhất công nhất thụ , Cao H, cổ đại, song tính, sản nhũ.
Nhân vật chính : Vũ Văn Duẫn Các + Đổng Nguyên Nhi
Couple phụ : Nhất Tạ +Đồng Liên
-----------------------------------
Lưu ý : Dưới 18 tuổi khuyến cáo không nên đọc
cao H từ đầu tới cuối , ai không thích xin mời click back
Có thể bạn thích?
[BL] I never knew the World was this Bright

[BL] I never knew the World was this Bright

Tác giả:

1,289,272 68,004 58

15-07-2018

The Demon Commander's Runaway Consort

The Demon Commander's Runaway Consort

Tác giả:

768,064 39,066 26

22-02-2020

WangXian: The Arrangement ✔️ [Untamed Fanfic]

WangXian: The Arrangement ✔️ [Untamed Fanfic]

Tác giả:

341,421 18,892 25

29-09-2019

Trách nhiệm

Trách nhiệm

Tác giả:

106,231 1,183 4

10-06-2019

I'm Not An Emperor's Sweetie Pie! (BL)

I'm Not An Emperor's Sweetie Pie! (BL)

Tác giả:

285,597 12,598 27

15-11-2020

Chasing You (Arcs 1-7)

Chasing You (Arcs 1-7)

Tác giả:

4,854,173 243,667 199

09-10-2018

[QT] Á Nô - Khương Đường

[QT] Á Nô - Khương Đường

Tác giả:

125,472 1,618 12

23-03-2020