Đọc Truyện Mỗi Ngày Đều Bị Thao Hỏng - Truyen4U.Net

Lãng mạn

Đang cập nhật

09-09-2019

Mỗi Ngày Đều Bị Thao Hỏng

2,259 lượt thích / 69,953 lượt đọc
Hán Việt: Bị ngoạn phôi đích nam nhân
Tác giả: Nguyệt Hắc Phong Cao
Không có nội dung gì cả chỉ có làm, làm , làm
Chú ý: truyện này thuộc thể loại đam mỹ, np (4vs1), song tính, sản nhũ, điều giáo, các loại cưỡng dâm tâp thể, nhân thú
Ai thuần khiết, dị ứng np thì đừng xem
Có thể bạn thích?
Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe
[ĐAM MỸ H+] ĐỊA NGỤC

[ĐAM MỸ H+] ĐỊA NGỤC

Tác giả:

42,808 720 5

04-09-2020

Lão công! Các anh mau đến thao em đi!

Lão công! Các anh mau đến thao em đi!

Tác giả:

69,063 1,307 17

07-06-2021

[Edit] Sâu Không Lường Được

[Edit] Sâu Không Lường Được

Tác giả:

263,576 8,913 43

21-01-2021

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI?

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI?

Tác giả:

51,952 5,345 46

26-07-2021

Chuyến Đi Thú Vị (H văn)

Chuyến Đi Thú Vị (H văn)

Tác giả:

127,856 1,911 7

15-08-2020

[ ĐM ] Tiểu Thụ Dâm Đãng Cuồng Làm Tình [ H+ ]
[Song Tính] Ba Dượng và Bé Con

[Song Tính] Ba Dượng và Bé Con

Tác giả:

69,953 2,259 9

13-06-2021