Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Mỗi Ngày Đều Bị Thao Hỏng - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mỗi Ngày Đều Bị Thao Hỏng

Tác giả: sheep_snow0

Đọc Truyện

Hán Việt: Bị ngoạn phôi đích nam nhân
Tác giả: Nguyệt Hắc Phong Cao
Không có nội dung gì cả chỉ có làm, làm , làm
Chú ý: truyện này thuộc thể loại đam mỹ, np (4vs1), song tính, sản nhũ, điều giáo, các loại cưỡng dâm tâp thể, nhân thú
Ai thuần khiết, dị ứng np thì đừng xem