Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời (Đang Chỉnh Sửa) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời (Đang Chỉnh Sửa)

Tác giả: YangEunMe

Đọc Truyện

"Ta nguyện phế bỏ Ma tịch, đánh đổ tu vi, không đầu thai luân hồi, cũng không trọng sinh đoạt mệnh; Chỉ mong từ đây Quân Huyền Lăng ta vĩnh viễn biến mất khỏi Tam giới, thân thể tiêu tán trong trời đất, bản mệnh ấn ký ngủ sâu trong u minh, muôn đời không cần gặp lại những con người này nữa !"
Ngày ấy, giữa ranh giới sinh tử, ta đã lập minh ước với trời đất; những mong biến mất khỏi Tam giới, dùng cái chết của mình kết thúc tất thảy hận thù, cho Tiên - Ma không còn khác biệt, cho oán niệm từ đó mà tiêu tan...
Đáng tiếc, trời không hiểu lòng người, ước mong gì đó, vẫn mãi chỉ là ước vọng mà thôi...