Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Muôn vàn sủng ái - Dẫn Lộ Tinh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Muôn vàn sủng ái - Dẫn Lộ Tinh

Tác giả: hyukielee1018

Đọc Truyện

Vạn ngàn sủng ái - 万千宠爱
Tạm dịch: Muôn vàn sủng ái
Tác giả: Dẫn Lộ Tinh - 引路星
Edit: Hyukie Lee
Blog: https://hyukieleesj1398.wordpress.com/2017/02/26/muon-van-sung-ai-dan-lo-tinh/
Tích phân: 747,287,744
Thể loại: 1×1, HE, sảng khoái, kịch tính.
Khoái xuyên, Hệ thống, Hiện đại, Viễn tưởng
Hệ thống hắc hóa công x Mỹ mạo biểu khí thụ
Nhân vật chính: Triêu Đăng, Caesar

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Người đẹp trong tù

Chương 2: Người đẹp trong tù

Chương 3: Người đẹp trong tù

Chương 4: Người đẹp trong tù

Chương 5: Người đẹp trong tù

Chương 6: Người đẹp trong tù

Chương 7: Người đẹp trong tù

Chương 8: Người đẹp trong tù

Chương 9: Người đẹp trong tù

Chương 10: Người đẹp trong tù

Chương 11: Người đẹp trong tù

Chương 12: Người đẹp trong tù

Chương 13: Vòng hoa tù tội

Chương 14: Vòng hoa tù tội

Chương 15: Vòng hoa tù tội

Chương 16: Vòng hoa tù tội

Chương 17: Vòng hoa tù tội

Chương 18: Vòng hoa tù tội

Chương 19: Vòng hoa tù tội

Chương 20: Vòng hoa tù tội

Chương 21: Vòng hoa tù tội

Chương 22: Quốc sắc thiên hương

Chương 23: Quốc sắc thiên hương

Chương 24: Quốc sắc thiên hương

Chương 25: Quốc sắc thiên hương

Chương 26: Quốc sắc thiên hương

Chương 27: Quốc sắc thiên hương

Chương 28: Quốc sắc thiên hương

Chương 29: Quốc sắc thiên hương

Chương 30: Quốc sắc thiên hương

Chương 31: Quốc sắc thiên hương

Chương 32: Quốc sắc thiên hương

Chương 33: Quốc sắc thiên hương

Chương 34: Quốc sắc thiên hương

Chương 35: Tận thế cuồng hoa

Chương 36: Tận thế cuồng hoa

Chương 37: Tận thế cuồng hoa

Chương 38: Tận thế cuồng hoa

Chương 39: Tận thế cuồng hoa

Chương 40: Tận thế cuồng hoa

Chương 41: Tận thế cuồng hoa

Chương 44: Tận thế cuồng hoa