Đọc Truyện Nam nhân thôn - Truyen4U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

01-11-2019

Nam nhân thôn

21,565 lượt thích / 335,921 lượt đọc
Tác giả:Cổ á thành
hồ mị nhi cho rằng, nó chỉ có thể khoác hồ ly da, liền súc ở núi sâu bên trong cả đời không thấy người. Nhưng ai biết có một ngày nhặt được cái cổ quái mâm ngọc, cho nàng hóa thành hình người cơ hội, đi nam nhân thôn chấp hành thải tinh nhiệm vụ, thải đủ nam nhân tinh khí, âm dương bổ sung cho nhau, liền có thể hiện hóa thành hình người......
Tags: #pppipi
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
A lie in church.  TO BE PUBLISHED

A lie in church. TO BE PUBLISHED

Tác giả:

23,413,177 162,166 10

21-07-2021

𝐈𝐧𝐟𝐚𝐭𝐮𝐚𝐭𝐞𝐝

𝐈𝐧𝐟𝐚𝐭𝐮𝐚𝐭𝐞𝐝

Tác giả:

315,464 23,650 75

02-08-2021

Khuynh thế quỷ hậu: Tám phu họa 🌓
Beginning of the end.

Beginning of the end.

Tác giả:

68,781 1,967 29

28-07-2021

Bloody Lips | Completed

Bloody Lips | Completed

Tác giả:

9,147,145 314,993 50

18-09-2017

The Girl He Never Noticed

The Girl He Never Noticed

Tác giả:

221,695,074 6,901,385 91

26-06-2020

Sinful Whispers

Sinful Whispers

Tác giả:

202,376 1,456 11

26-07-2021

The Adventures

The Adventures

Tác giả:

335,921 21,565 157

31-07-2021