Đọc Truyện Não Động Sở Nghiên Cứu - Phồn Tang Tam Thiên - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

09-06-2021

Não Động Sở Nghiên Cứu - Phồn Tang Tam Thiên

24,666 lượt thích / 496,737 lượt đọc
Não động sở nghiên cứu nội dung giản giới...

Các loại nhỏ ngắn thiên, đại cương văn ~ ngươi đáng giá có ~

Lại tên 《 trước khi ngủ ngắn nhỏ quân 》

Lại lại tên 《 trước khi ngủ vén vật 》

Não động sở nghiên cứu chữ mấu chốt: Não động sở nghiên cứu, Phồn Tang Tam Thiên, ngắn thiên, não động, tiểu Manh văn.
Thể loại (Có thể là): Hệ thống, NP, Độc chiếm, biến thái, si hán, quỷ súc n thuộc tính cường công x mỹ thụ, có thế giới là Đại thúc thụ, ABO, dân quốc, giam cầm, sinh tử...
Trong bộ này có rất nhiều câu chuyện khác nhau.
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
[Đam Mỹ] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)
Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]

Tác giả:

246,208 15,600 166

11-10-2020

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店

Tác giả:

347,086 27,573 131

15-02-2020

Steal The Male Lead

Steal The Male Lead

Tác giả:

2,383,322 105,092 197

17-06-2021

[Song tính, Dân quốc] Chiết phong hạn - 宴惟
|Bác Chiến| Thầy Vương hôm nay có đi dạy không?
Leading To You (bl)

Leading To You (bl)

Tác giả:

496,737 24,666 69

11-05-2021