Đọc Truyện Nào mình cùng dìm~~~ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nào mình cùng dìm~~~

Tác giả: akaishuuichi1512

Đọc Truyện

Đây là chuyên mục tác giả dùng để dìm hàng các nhân vật trong các tác phẩm, sự kiện nổi tiếng từ truyện tranh, phim truyền hình, tiểu thuyết đến đời thật, từ Việt Nam đến ngoại quốc, mại dô~~~~

Được lấy từ các fanart, soi từ chính truyện, Facebook vân vân~~~^^

*Cảnh báo: chủ nhà là hủ, nên chắc chắn xuất hiện những hình ảnh nam-nam, đủ mức độ, ngoài ra mị còn có máu fanti, người mình càng thích lại càng muốn dìm, nên cân nhắc trước khi xem