Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện [✔] [MarkHyuck] Watermelon - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [✔] [MarkHyuck] Watermelon

Tác giả:

Đọc Truyện

"Này bé mặt trời nhỏ, cắt giúp anh quả dưa hấu!"

Pairing: Mark × Haechan

Writer: Eirlys.
__________________

Ý tưởng nhất thời, viết ngẫu hứng để xả stress...

-230419-
-240719-

Highest ranking:
#3 Markhyuck